Current Members

Amélie Augé (Ph.D student)

Liangliang Dong (Ph.D student)

Farhad Farnia (Ph.D student)

Feijie Ge (Ph.D student)

Zhichao Jiang (Ph.D student)

Xili Lu (Ph.D student)

Xia Tong (Research associate)

Jun Xiang (Ph.D student)

Hui Xiao (Ph.D student) (with Prof. Dory)

Yaoyu Xiao (Ph.D student)

Rong Yang (Visiting researcher)

Congcong Yin (Internship Student)

Lu Yin (Ph.D student)

 

Recent Graduates and Postdocs

Dr. Hojjat Seyedjamali (2017)

Dr. Bin Yu (2017)

Weizheng Fan (2017)

Damien Habault (Thesis writing)

Dr. Shengwei Guo (2016)

Hu Zhang (2016)

Shangyi Fu (2016)

Xin Zhao (2016, Visiting scholar)

Aurélie Lespes (2016)

Guo Li (2016)

Dr. Qiang Yan (2015)

Olivier Boissière (2014)

Juan Xuan (2014)

Hongji Zhang (2014)

Sadia Soumare (2014)

Dr. Feng Shi (2014)

Jean-Franςois Wehrung (Thesis writing)

Dr. Surjith Kumar (2013)

Dr. Bo He (2013)

Bin Yan (2012)

Dr. Donghua Li (2012)

Dr. Dehui Han (2012)

Dr. Long Jiang (2010)

Jie He (2010)

Yi Zhao (2010)

Dr. Abdelghani Housni (2010)

Haike Feng (2009)

Maxime Pelletier (2009)

Smail Dahmane (2008)

Zaizhou Yang (2008)

Qi Bo (2007)

Dr. Jérôme Babin (2007)

Dominique Bélanger (2007)

Mitko Iotov (2006) 

Dr. Jinqiang Jing (2006)

Dr. Xinfu Li (2006)

Dr. Haiwen Gu (2005)

Dr. Guang Wang (2005)

François Aubertin (2004)

Shuying Bai (2004) 

Dr. Li Cui (2004)

Steve Leclair (2004)  

Sonia Sévigny (2004)

Cindy L'Archeveque (2002)

Dr. Mathew Lizamma (2002) 

Nadine Paiement (2001)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Back